Penjelasan oleh exco mengenai beberapa masalah berkenaan pembinaan rumah kekal mangsa banjir yang menyebabkan ianya gagal disiapkan sebagaimana perancangan.

Skim Al It'am merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Kelantan dalam membantu meringankan beban keluarga miskin tegar yang kini dibebani dengan kos sara hidup yang tinggi, membolehkan isi rumah miskin memenuhi keperluan asas harian dari segi makanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup.

YB Dato' Hanifa dalam jawapannya kepada isu yang dibangkitkan oleh YB ADUN Salor menjelaskan tiada kes yang besar berlaku dalam isu penebangan balak.

Page 1 of 2
Load More