Isu Ulu Sat Sudah Lama Selesai

Watch the video

Isu Ulu Sat Sudah Lama Selesai

Isu permohonan kelulusan mengeluarkan hasil hutan oleh AFDB Gemilang Timber secara runding terus seluar 3500 ekar yang dibangkitkan oleh YB Dato' Hj Husam Musa.


Isunya sudah lama selesai dengan permohonan tersebut telah ditolak.